Risk management rykker ind i bestyrelseslokalet

Corona-krisen har øget behovet for krisestyring og mange virksomheder vil i den kommende tid kigge mere indgående på deres risikostyring. Det betyder, at risk manager-rollen får en stadig større tyngde i virksomheden og helt ind i bestyrelseslokalet. Som det fremgår...

Sådan får du mere ud af din risikolog

I disse corona-tider oplever vi, hvad det vil sige at blive ramt af en uventet hændelse med MEGET store konsekvenser. Det kan være en meget god anledning for mange af os til at opdatere risikobillederne for de opgaver og projekter, vi sidder med. Risikologgen eller...

Corona-krisen er ikke en sort svane men et gråt næsehorn

I disse tider bliver der talt meget om sundhedsmyndighedernes risikovurderinger og tiltag i relation til corona-krisen. Hvornår vidste man hvad og var og er forebyggende og afbødende foranstaltninger tilstrækkelige. Corona-håndtering er ikke længere risikostyring men...

Global Risk Report 2020: Digital fragmentering

World Economic Forum har netop udsendt deres årlige, globale risikobillede. Klima og miljø er ikke overraskende højdespringere i risikobilledet, men et andet interessant risikotema tegnes også op: Digital fragmentering. Digitaliseringstemaet tager fat på den store...