Jeg starter nyt virtuelt netværk om risikostyring sammen med Dansk IT.

Digitaliseringen rummer store potentialer men også mange risici, som kan true, at virksomheders digitaliseringsstrategier kan realiseres. Som netværksmedlem af Risikostyring, virtuel bliver du en del af en ambitiøs og debatterende netværksgruppe, hvis fælles målsætning er aktiv vidensdeling om risikostyring, som skaber værdi for dig og din organisation.

Netværksmøderne er en blanding af interne oplæg fra netværksdeltagerne og eksterne oplæg fra risikostyringsprofessionelle, virksomhedsbesøg, sparringssessioner og risikofaglige diskussioner i gruppen. Det forventes derfor, at du som netværksmedlem bidrager aktivt med viden, erfaring og inspiration og til tider selv holder oplæg om risikostyring og udfordringer med samme i din organisation.

Du har som netværksmedlem stor indflydelse på temaerne for kommende møder. Det er dine og de andre medlemmers faglige interesser indenfor risikostyring, udfordringer med risikostyring og behov for faglig udvikling, der er i centrum for udvikling af netværksgruppen. Der afsættes således tid på hvert møde til at drøfte aktuelle risikostyringstemaer og hvordan disse kan indgå på kommende møder. 

Netværksgruppens overordnede fokus er risikostyring af digitalisering og it-udvikling og drift. Eksempler på temaer kan være:

A) Den klassiske risikostyring – begrænsninger og muligheder

B) Risikostyring med fokus på værdiskabelse og gevinstrealisering – hvordan?

C) Organisering af risikoarbejdet – kompetencer, processer og værktøjer

D) Risikostyring og krisestyring

Netværksgruppen er under opstart, og vi arbejder på at afholde første netværksmøde i løbet af Q2 2021.

Er du interesseret i et medlemskab af netværksgruppen, kontakt Dansk IT og vi de får dig på interesselisten. Når vi har minimum 7 netværksmedlemmer i gruppen, inviterer vi til første netværksmøde.

%d