World Economic Forum har netop udsendt deres årlige, globale risikobillede. Klima og miljø er ikke overraskende højdespringere i risikobilledet, men et andet interessant risikotema tegnes også op: Digital fragmentering.

Digitaliseringstemaet tager fat på den store vækst i digitalisering og de globale trusler, som øges parallelt hermed. Godt halvdelen af klodens befolkning er nu online og forøges med 1 mio. nye brugere dagligt. 2/3 af klodens befolkning har mobiltelefoner. Øget udbredelse giver mange økonomiske og sociale fordele, men driver også risici. Risiciene der relaterer sig til øget digitalisering er mange og en del er voksende, bl.a. fordi verdenssamfundet ikke har de rette overnationale styringsmekanismer til at håndtere digitalisering og de afledte risici på tværs af landegrænser.

Rapporten ser bl.a. på sikkerhedstrusler som cyberangreb og datatyveri, cybervåbenkapløb, miljø- og klimamæssige konsekvenser ved øget digitalisering, patentgivning og skævhed i hvem der opnår teknologiske fordele (virksomheder og nationer), nedbrud i global infrastruktur og risici ved ikke at få skabt globale standarder for fx. datakommunikation. Rapporten giver et godt overblik over makro-risikotendenser, som vi bør forholde os til, når vi arbejder med risikoafdækning og skal se på omverden, interessenter og kontekstuelle faktorer, der har indflydelse på en organisations risikoeksponering.

Herudover er rapporten en god inspiration til, hvordan man afbilleder risiko grafisk og illustrerer bevægelser og afhængigheder i et risikobillede.

Læs rapporten her.

%d