I mange projektorganisationer er formel og eksplicit risikostyring begrænset til ledelsesrapporter/styregruppemøder, hvor der gives status på projektets risikobillede. Risikostyring er således ikke en formel styringsdisciplin i mange projekter. Hvorfor mon det er sådan og hvordan får man risikostyringsprocessen på sporet og til at blive værdiskabende?

Risikostyring kan blive nedprioriteret, fordi man ikke har de nødvendige processer, kompetencer eller værktøjer og/eller fordi risikostyring ikke efterspørges fra ledelsens side, men risikostyring som selvstændig disciplin kan også nedprioriteres, fordi risikostyring måske bedre og mere naturligt finder sin form indlejret i andre styringsdiscpliner – fx kontraktstyring, leverandørstyring, kvalitetsstyring, leverancestyring, etc.

Grundlaget for at opbygge effektiv risikostyring kan således for mange projektorganisationer (og driftsorganisationer) vise sig at være, at man indlejrer risikostyring i de vigtigste/mest kritiske styringsprocesser i projektorganisationer.

Man kan som organisation, der vil i gang med eller modne sin risikostyring, starte med de processer der relaterer sig til virksomhedens typiske nøglerisici (nøglerisici: vigende underleverandør-leverancer -> risikostyring i leverandørstyring, nøglerisici: it-sikkerhedsrisici -> risikostyring i informationssikkerhedsprocessen osv.).

Indlejring betyder, at man tilrettelægger en risikostyringproces i de udvalgte styringsområder, fx med udgangpunkt i M_o_R (standarden Management of Risk), for hvordan man løbende identificerer, vurderer og håndterer risici, fx i sin leverandørstyring. Med indlejring gøres risikostyring konkret og fokuseret på et særligt styringsområde, og risikostyringen af fx leverandørstyring vil samle alle relevante risici ift. samarbejdet med virksomhedens eksterne leverandører eet sted. hvor man kan følge op på, hvordan det går med mitigering af risici relateret til eksterne leverandører.

I takt med at der opbygges risikostyring på udvalgte styringsdiscipliner i organisationen, kan en generel risikostyring opbygges efter behov, som samler og aggregerer risici på tværs af styringsdiscpliner og giver ledelsen et risikobillede på tværs af organisationen.

Hvis du vil høre mere om indlejring af risikostyring i styringsprocesser, så kontakt mig gerne på anders@projektrisikostyring.com eller +45 23 36 47 53.

%d bloggers like this: