Corona-krisen har øget behovet for krisestyring og mange virksomheder vil i den kommende tid kigge mere indgående på deres risikostyring. Det betyder, at risk manager-rollen får en stadig større tyngde i virksomheden og helt ind i bestyrelseslokalet. Som det fremgår af Bloombergs artikel har enterprise risk management-feltet udviklet sig væsentligt bl.a. ovenpå 9/11. Risk manager-rollen på virksomhedsniveau kræver, at man kan spænde over en lang række risikospecialer, fra det finansielle, legale, til cybersecurity og health/safety. Det kræver særlige kompetencer og hvor man historisk kun har set et snævert udbud af risk management-uddannelser, ses der nu en tendens til, at risk management bliver obligatorisk på alle business schools og at søgning mod specialuddannelser i business continuity, risk management, beredskabsplanlægning mv. øges. Det er en interessant udvikling, som vil stille store krav til den risk management modenhed, som skal opbygges i virksomhederne ift. risikokultur, ledelseskompetencer, processer og værktøjer til risikoanalyse.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-14/risk-manager-is-suddenly-a-hot-job-amid-coronavirus

%d bloggers like this: