Risikobudgetter i statslige it-projekter

I staten har vi siden 2011 arbejdet med kalkulation af risikobudgetter på større it-projekter. Statslige myndigheder er via budgetvejledningen pålagt at gennemføre risikostyring på deres it-projekter og herunder estimere den potentielle økonomiske effekt af de...

Har du en risk manager i dit projekt/program?

Risikostyring er en fast del af projektværktøjskassen. Vi udformer ofte risikoanalyser, før vi igangsætter projekter, for at se, om vi har tænkt tilstrækkeligt i, hvad der kan true projektet og forsøger derfra at indbygge mekanismer i projektets fremgangsmåde til at...

Oplæg om sustainability risk management

Sustainability Risk Management (SRM) er vigtig for virksomheder, der arbejder med SDG/verdensmål. SRM kan snvendes til at vurdere i hvor grad virksomheden lever op til verdensmålene, hvilke risici manglende målopfyldelse kan introducere for virksomheden samt hvilke...