Rigsrevisionen er blevet bedt om at beskrive, hvordan man kan undersøge, hvilken betydning beslutningsprocesser har for kvaliteten af og målopfyldelsen i statslige it-projekter.  Hypotesen er bl.a, at beslutningsprocessens udstrækning og form kan have stor betydning for projekternes videre levevilkår. Med Statens IT-råds risikovurderinger af projekters grundlag og businesscase, har man sat fokus på, at projekter går i gennemførelsesfasen på det bedst mulige og mindst risikofyldte grundlag, men Statens It-råd har i deres risikovurdering ikke kunne stille spørgsmålstegn ved den grundlæggende beslutning om at igangsætte et it-projekt i en statslig myndighed.

Igennem mange år har vi i talrige risikovurderinger imidlertidigt set, hvordan beslutningsprocesser og -grundlag for igangsættelse af projekter kan være risikodrivende og have stor betydning for, om projekter kan blive succesfulde. 

Det bliver spændende at følge dette arbejde og se, om man på sigt kan skabe bedre og klarere rammer for myndighedernes beslutninger om at igangsætte projekter på det bedste mulige og mindst risikable grundlag. Et af elementer i dette vil formentlig omhandle, hvordan beslutningsprocesserne i staten i højere grad kan gøre brug af tidlig risikovurdering og -analyse af projekters scope og potentiale.

Læs Rigsrevisionens notat her: https://rigsrevisionen.dk/media/2105431/1503-20.pdf

%d bloggers like this: