Sustainability Risk Management (SRM) er vigtig for virksomheder, der arbejder med SDG/verdensmål. SRM kan snvendes til at vurdere i hvor grad virksomheden lever op til verdensmålene, hvilke risici manglende målopfyldelse kan introducere for virksomheden samt hvilke mitigeringsaktiviteter der med fordel kan iværksættes. Den 7. november holder Nana Foxby-Jacobsen og jeg oplæg om Sustainability Risk Management (SRM) på den 5. SRA-konference som afholdes af DTU Risklab. Vi er i spor 8 “Risk Management for organisations”. Vores abstract kan læses s. 49 i konferenceprogrammet her.

%d