Mit navn er Anders Find. Jeg er cand. polit. og har arbejdet med projektstyring og digitalisering af den offentlige sektor siden 1999. Jeg har været projekt- og programleder i Københavns Kommune og Finansministeriet og bl.a drevet tværgående og tværoffentlig digitalisering, kravspecificering, udbudsforretninger og leverandørsamarbejder. Jeg har været sekretariatsleder for Statens IT-råd og herunder faciliteret risikovurdering af en lang række statslige it-projekter og implementeret en statslig it-projekt- og businesscasemodel.

Jeg har siden 2011 arbejdet som konsulent og rådgiver for en række offentlige myndigheder i både stat, region og kommune ift. risikostyring af digitaliseringsinitiativer. Jeg har fungeret som risk manager i program, projekt og it-driftsorganisationer.

Jeg har bl.a. løst opgaver i Rigspolitiet, KOMBIT, Kriminalforsorgen, Region Hovedstaden, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Femern Landanlæg, Miljøministeriet.

Jeg er associeret konsulent i Peak Consulting Group.

Jeg fra 2014 til 2019 været med til at etablere og drive Black Swan Institute, som rådgiver om risikoledelse.

Jeg er certificeret i projektstyring, risk management, programstyring, porteføljeledelse og gevinstrealisering. Jeg er assessor i Dansk Projektledelse og censor i projektstyring ved Københavns Universitet. Jeg underviser i projektstyring, businesscase og risikostyring. Jeg er god til at samarbejde og yde støtte til program-, projekt- og porteføljeledelse.

2019- : Indehaver af Projektrisikostyring.com – rådgivning vedrørende projekt- og risikostyring i projekter, programmer, porteføljer og projektorganisationer

2014-2019: Medindehaver af Black Swan Institute – rådgivning vedrørende risikoledelse

2007-2011: Finansministeriet, Økonomistyrelsen – projektledelse, udbud og sekretariatsledelse Statens IT-råd

2005-2006: Københavns Kommune – Økonomiforvaltningen, it-konsulent i it-strategisk kontor

2011-2014: Peak Consulting Group – konsulent i projektstyring og statslige it-projekter

1999-2004: NetStrategen – internetstrategi-udvikling